Východiska

ÚLOHA SOUČASNÉ GENERACE VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Budoucí generace budou v souvislosti s udržitelným rozvojem zcela jistě posuzovat generaci současnou na základě těchto kriterií: Kolik přírodních zdrojů bylo proměněno v odpad?; Kolik odpadů bylo příštím generacím přenecháno ve formě tzv...

CHOVAT SE TAK, ABYCHOM PŘÍŠTÍM GENERACÍM ZAJISTILI NEPOŠKOZENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jedna z nejvýznamnějších úloh každé generace je, chovat se tak, aby bylo příštím generacím zajištěno intaktní životní prostředí. Z hlediska odpadového hospodářství je tento úkol splnitelný pouze dodržováním těchto hlavních zásad...
KOMÍN JAKO SYMBOL POKROKU

KOMÍN JAKO SYMBOL POKROKU

Temně kouřící komín byl již před více než sto lety znamením společenského pokroku a prosperity měst a obcí. Důkazů je mnoho. Jako příklad lze uvést impresionistického malíře Guillaumina, který se zabýval průmyslovou krajinou...

FILOSOFIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Evropská unie vydává směrnice, které stanovují časové úseky, resp. milníky, např. pro omezení a ukončení devastace zemské kůry skládkováním organických materiálů. V Evropě jsou státy, které svou legislativu upravují tak, že záměrům Evropské unie předbíhají , jsou jimi např...

HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V polovině roku 2008 (přesněji 17. června) přijal Evropský parlament novou směrnici o odpadech, její číslo je 75/442/ES. Členské státy jsou povinny implementovat obsah této směrnice do své národní legislativy do 24 měsíců od data jejího vydání – znamená to, že do roku 2010 musíme připravit...

ČEHO LZE DOSÁHNOUT

Energetickým využíváním odpadů lze dosáhnout: Prokazatelně nejčistějšího zdroje energie získávané termicko oxidačním procesem. Žádné, sebelépe odsířené spaliny z elektrárenských procesů se nemohou svojí kvalitou srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického využívání odpadů...

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Co je to udržitelný rozvoj Příroda potřebovala milion let, aby byla vytvořena zásoba uhlí odpovídající jednoroční celosvětové spotřebě. Současná doprava, výroba a domácnosti pohltí v relativně krátkém čase veškerou ropu, která je výsledkem milionů let přírodního procesu.
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT