Historie

JAK TO BYLO KDYSI S ODPADY?

Dokud lidé žili kočovným životem, žádný problém s odpady a s odpadní vodou neměli. To, co nemohli spotřebovat, nebo nechtěli, nechali na místě a odešli. Většina používaných věcí byla přírodního původu, takže se buď rychle rozložila, nebo se prostě vrátila do koloběhu přírody...
19. STOLETÍ - MEZNÍK PRO ODPADY

19. STOLETÍ - MEZNÍK PRO ODPADY

Rozrůstající se města měla s odpady stále větší potíže, hlavně se zhoršovala hygienická situace. V polovině 19. století vypukla epidemie cholery. Vědci, kteří hledali její příčinu, upozornili na souvislost mezi hygienou a úmrtností. Vznikl ústřední statistický úřad, který provedl hygienické průzkumy v padesáti britských městech. Výsledek byl katastrofální. Tehdejší hygienické nároky splňovalo jen jedno město, v sedm městech byla hygienická situace snesitelná a ve zbývajících 42 neúnosná...
PRVNÍ SPALOVNA ODPADŮ BYLA V BRNĚ

PRVNÍ SPALOVNA ODPADŮ BYLA V BRNĚ

První spalovna u nás byla v provozu v Brně od roku 1905 a sloužila svému účelu až do roku 1941. Na konci druhé světové války byla její budova vybombardována. Byla to vůbec první spalovna na území Rakousko-Uherské monarchie, která již v té době využívala spalování odpadu k výrobě elektrické energie...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT