Zařízení EVO v ČR

PROJEKTY

PROJEKTY

Spalovna - Pardubice Rybitví. V roce 2006 koupila společnost AVE CZ od společnosti Synthesia odstavenou spalovnu v Pardubicích. Společnost AVE CZ s vědomím toho, že Pardubický region produkuje značné množství nebezpečného odpadu, se snaží najít způsob, jak region těchto odpadů zbavit.
KDE SE U NÁS VYRÁBÍ ENERGIE Z ODPADU

KDE SE U NÁS VYRÁBÍ ENERGIE Z ODPADU

První moderní zařízení na energetické využívání odpadů bylo budováno od osmdesátých let minulého století v Brně. Zařízení v Praze se budovalo velmi dlouho, a bylo zprovozněno až v letech 1996–1998...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT