Aktuality

22. června 2022

Generální oprava a ekologizace GOLEM ZEVO Malešice

GOLEM ZEVO Malešice je v provozu od roku 1998. Po 20 letech provozu začaly narůstat náklady na opravy, a proto se společnost PS, a.s. rozhodla pro generální obnovu linek a ekologizaci ZEVO Malešice, pro projekt GOLEM.
 
14. srpna 2018

V Kutné Hoře hořela třídírna odpadu, škoda je nejméně 10 milionů korun

Asi stovka hasičů bojovala v neděli odpoledne s rozsáhlým požárem třídírny plastů v Kutné Hoře. Zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO takové množství zplodin nevyprodukuje ani za 100 let.

 
27. června 2018

Spoluspalování tuhého alternativního paliva z mechanicko-biologické úpravy odpadů? Provozní zkušenosti říkají NE!

Evropská unie se jako celek připravuje na zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu (řada členů EU již zákaz skládkování odpadů uplatňuje). Je zřejmé, že bez dostatečného množství spolehlivých a účinných technologií není možné takový cíl splnit.
 

Zprávy členů

8. června 2012

CEWEP Internal e-bulletin - 07.06.2012

Energie z odpadu (The Economist): Spalovny, které využívají odpad k výrobě energie a tpla jsou znevýhodněny a to přesto, že technologie dosáhla značného pokroku směrem k čistým technologiím (http://www.economist.com/node/21556095) 2.Seminář k plastovým odpadům, tj. kdy přestávají být odpadem (22.5.2012, Seville).
 

propagační video

anketa

STEO

Tento web provozuje STEO, organizace sdružující právnické a fyzické osoby, které se zabývají nebo chtějí zabývat především energetickým využíváním odpadů. 
Více na steo.cz

 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT