Spoluspalování tuhého alternativního paliva z mechanicko-biologické úpravy odpadů? Provozní zkušenosti říkají NE!

Evropská unie se jako celek připravuje na zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu (řada členů EU již zákaz skládkování odpadů uplatňuje). Je zřejmé, že bez dostatečného množství spolehlivých a účinných technologií není možné takový cíl splnit. Kromě desítky let ověřených technologií energetického využívání odpadu jsou vyvíjeny i technologie účelové, které mohou nechtěné skládkování odpadu do jisté míry udržet a to tak, že (zjednodušeně, nicméně správně řečeno) odpad rozdělí na dvě skupiny. Jednu, která nevykazuje významnou hodnotu výhřevnosti a je možné ji dále skládkovat. Druhou, která určitou hodnotu výhřevnosti vykazuje a je tedy nazývána palivem z odpadu - Refuse Derivate Fuel, zkráceně RDF, česky TAP – tuhé alternativní palivo. Pro tento upravený odpad se hledá uplatnění jako „palivo“, které by se mohlo spoluspalovat s fosilními palivy ve standardních energetických jednotkách. Ověřování této možnosti na konkrétním případě jednoznačné ukázalo, že tento způsob zpracování odpadu nelze z provozních i ekologických důvodů doporučit.

Celý článek v časopise All for Power a je ke stažení - ZDE.

 

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT