Generální oprava a ekologizace GOLEM ZEVO Malešice

GOLEM

ZEVO Malešice je v provozu od roku 1998. Po 20 letech provozu začaly narůstat náklady na opravy, a proto se společnost PS, a.s. rozhodla pro generální obnovu linek a ekologizaci ZEVO Malešice, pro projekt GOLEM. Toto rozhodnutí přišlo v optimálním čase, protože další čekání by znamenalo navyšování ročních nákladů na opravy, snižování roční kapacity zařízení a tím snižování provozního zisku. Projekt GOLEM byl rozdělen na 2 části - termickou a na část čištění spalin. Pro každou byl vybrán generální dodavatel. GOLEM je realizován v období 2017 -2022 za provozu zařízení postupně po jednotlivých linkách, každý rok jedna linka. Během finálních montážních prací poslední rekonstruované linky došlo v říjnu 2021 v prostoru mokrého čištění spalin k rozsáhlému požáru. Zničena byla část technologie a konstrukcí mokrého čištění spalin dvou vedle sebe umístěních linek. Neprodleně po požáru společnost PS, a.s. započala v součinnosti s pojišťovnami a s generálním dodavatelem projektu GOLEM s odstraňováním následků požáru. Poškozené linky budou uvedeny do provozu do konce roku 2022.

 

SEPARACE ŠKVÁRY A STAVEBNÍ VYUŽÍVÁNÍ

ZEVO Malešice rozjíždí první českou stavební aplikaci ze škváry po spálení odpadu. Konkrétně se jedná o plochu vnitrozávodového parkoviště, kde bude škvára využita jako náhrada přírodní štěrkodrti. Stavební využívání je umožněno díky nové vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, kde § č.7 definuje podmínky bezpečné aplikace do konstrukce vozovky či parkoviště. Nicméně před stavebním využitím musí bezpodmínečně dojít k účinné separaci barevných kovů a škvára musí být vyzrálá, a tedy i stabilní. ZEVO Malešice aktuálně zpracovává studii EIA na nový škvárový provoz, kde se bude naše škvára takto připravovat. Celkový koncept tak bude mít ohromný ekonomický a ekologický přínos. Škvára ze ZEVO Malešice je totiž aktuálně jedním z nejzásadnějších odpadů z komunální sféry, které jsou v hlavním městě produkovány. Konkrétně se jedná o množství až 70 000t ročně s výhledem na navýšení až na 100 000t za rok. Nyní je šance na celkové využití, zcela s konceptem hierarchie nakládání s odpady. A efekt pro ZEVO Malešice? Nově budeme moci říci, že nám po spálení SKO zbývá už jen cca 6500t popílku a produktů z čištění spalin, což jsou již pouhá cca 2 hmotnostní procenta oproti bilanci přijatého odpadu.

 

ZEVO Malešice, Zdroj: PSAS
ZEVO Malešice, Zdroj: PSAS
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT