ŽÁDNÉ ZBYTKY – VYUŽITELNÝ MATERIÁL


Filtrační koláč z čištění pracích vod (Zdroj: STEO)

Výzkum se v poslední době hodně zabývá maximálním využívání zbytků ze spalování. Recyklují se suroviny ze škváry. Nejdříve se jen magnety získávalo železo, v současnosti se ze škváry získávají také neželezné kovy. Železa a neželezných kovů zbavená škvára se dá spolu s upraveným popílkem využít k některým stavebním účelům. Pozornost se obrací také k zinku, obsaženému v produktu z čištění pracích vod z čištění spalin, v tzv. filtračním koláči. 

SPALOVNA JE ZAŘÍZENÍM JAK K ENERGETICKÉMU, TAK I K LÁTKOVÉMU VYUŽÍVÁNÍ ODPADU.


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT