VSTUP ODPADŮ

 


Dodávky odpadů do bunkru vídeňské spalovny Spittelau – řazení vozů s odpady (Zdroj: Fernwärme Wien)

Odpad, který do spalovny dovážejí svozové vozy, je shromažďován v bunkru. Tady se skladuje a připravuje pro vstup do ohniště kotle, kam se dopravuje pomocí speciálně konstruovaných jeřábů. 


Pohled do bunkru zařízení Termizo Liberec (Zdroj: STEO)


Drapáky nabírají odpad v bunkru spalovny Termizo Liberec (Zdroj: STEO)


Jeřábník z klimatizované kabiny ovládá jeřáby vkládající homogenizované (promíchané) odpady do násypky ohniště. Úloha jeřábníka při tzv. homogenizování odpadů je velmi důležitá a na jeho kvalitě práce závisí významně i kvalita paliva vkládaného do kotle.


Jeřábník v kabině basilejské spalovny při práci (Zdroj: KVA Basel)

 


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT