ČÍŘENÍ – ÚPRAVA PRACÍCH VOD


Úprava pracích vod Termizo Termizo (Zdroj: Termizo)

Prací vody z procesu čištění spalin se také čistí v několika stupních: neutralizují se, aby nebyly příliš kyselé nebo zásadité, a vysrážejí se z nich těžké kovy. Znečišťující látky z vody se zachytí do vzniklého kalu. Ten v sedimentační nádrži klesne na dno a nahoře zůstane čirá voda, která se po nepřetržité kontrole vypouští do kanalizace a odchází na běžnou čistírnu odpadních vod. Sedimentovaný kal je posléze ve speciálním – např. svíčkovém filtru částečně zbaven vody a ve formě tzv. filtračního koláče je ze spalovny odvážen na skládku příslušné kategorie. Filtrační koláč lze také využít jako surovinu, kdy se z něj dá získat zinek. Filtrační koláč ho obsahuje kolem 20%.


Svíčkový filtr Termizo (Zdroj: STEO.)

Vyčištěné prací vody z procesu čištění spalin je možné rovněž odpařit. Používá se k tomu způsob dávkování do proudu horkých spalin ve speciálním reaktoru, tzv. rozprašovací sušárně. Látky, které byly ve vodě obsaženy, se procesem vysuší a mohou se buď dále použít, nebo se skládkují.  
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT