SPOLEHLIVOST PROCESU VE SPALOVNÁCH

Při spalování odpadů se zpočátku nedbalo na ochranu životního prostředí (viz například článek o brněnské spalovně z počátku minulého století v oddělení Historie). Současné spalovny však využívají moderní technologie jak pro energetické využívání odpadu a výrobu energie, tak při snižování...
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT