ODPADU VYTVÁŘÍME STÁLE VÍCE A SPOTŘEBA ENERGIE RYCHLE ROSTE

Vyrábět energii z odpadu je výhodné. Většina z nás si už zvykla třídit doma plasty, papír a sklo. Všichni ale víme, že třídit odpady jde jen do určité míry – vždycky zůstane nevábný zbytek, který už se dotřídit nedá, a skončí v popelnici. Co se s ním děje dál? U nás ho většinou bez užitku uloží na skládce.


Odpad na skládce (Zdroj: STEO)

Směsný komunální odpad ukládaný na skládku už nejde využít k recyklaci, ale šlo by z něj vyrobit energii. V mnoha státech Evropy (a také u nás v Liberci, Brně a Praze) však z těchto jinak nevyužitelných odpadů vyrábějí energii. Slouží k tomu zařízení, obvykle, i když nepřesně, nazývaná »spalovny komunálního odpadu«. Tato zařízení u některých lidí nemají dobrou pověst. Jejich odpůrci tvrdí, že znečišťují životní prostředí a kvůli nim se netřídí komunální odpad.

 

Na tomto webu vám chceme ukázat, jak to ve skutečnosti je:

  • Zařízení na energetické využívání odpadů jsou velmi moderní a bezpečná.
  • Produkují emise do ovzduší, srovnatelné s teplárnou či elektrárnou na zemní plyn.
  • Zbavují nás nevyužitelných odpadů.
  • Vyrábějí z odpadů teplo a elektřinu.
  • Ze zbytkových látek se dají vyrobit stavební hmoty a získat suroviny.

V třídění a recyklaci odpadů je naše republika na špičce Evropy. V energetickém využití odpadů jsme mezi posledními. Stejně jako ve většině států Evropy se tato zařízení musí i u nás stát nedílnou součástí odpadového hospodářství.


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT