1. TAM, KDE JE SPALOVNA, LIDÉ PŘESTÁVAJÍ TŘÍDIT

Spalovnu, jak jsme ukázali, zajímají až ty odpady, které zůstanou po vytřídění využitelných složek. Vyplývá to i z technických parametrů těchto zařízení. Zbytkový komunální odpad má určitou výhřevnost a spalovna je na ni dimenzována. Město Liberec patří k nejlepším v třídění v ČR, a přesto místní spalovna využívá plné kapacity. Na druhou stranu v mnoha obcích s regionální skládkou odpadů se odpady třídí jen minimálně.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT