ODPADY A SKLENÍKOVÉ PLYNY

Evropa chce omezit co nejvíce produkci skleníkových plynů, v našem případě jde zejména o oxid uhličitý, CO2.

Protože odpady obsahují asi 50% biomasy, je energetické využívání odpadů z hlediska životního prostředí také asi z poloviny neutrální ve vztahu k oxidu uhličitému, který vnikne spálením uhlíku obsaženého v odpadech.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT