DALŠÍ VÝVOJ OBORU ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Bylo by pošetilé domnívat se, že je vývoj současných technologií k energetickému využití odpadů ukončen.

Potenciál dalšího vývoje technologie je především ve zpracování zbytkových materiálů - resp. v jejich látkovém využití (získávání solí, neželezných kovů ze škváry, zinku z filtračního koláče).

 

Další směry očekávaného vývoje:

Obor ochrany proti korozi (spalovací komora, konvekční teplosměnné plochy) skýtá prostor pro další vývoj vhodných opatření a materiálů.

Pokračování vývoje vhodných spalovacích systémů pro široký rozsah výhřevnosti odpadů.

Pokračování vývoje komplexního automatického řízení procesu energetického využívání odpadů


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT