KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Informace o "KIC - Krajském integrovaném centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji" naleznete na http://www.kic-odpady.cz/.
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT