EVO PRO KAŽDÝ REGION

KAŽDÝ REGION BY MĚL MÍT MOŽNOST ENERGETICKY VYUŽÍVAT ODPADY

V zemích, které pečují o to, aby neplýtvaly energetickými zdroji, by měl mít každý region možnost energetického využívání odpadů v dopravně dostupném zařízení. Např. ve Švýcarsku, které patří k evropské špičce v ochraně životního prostředí, je k dispozici 31 zařízení na vysoké technické úrovni pro 7,4 mil. obyvatel žijících v 26 kantonech.

V České republice máme pro 10 mil. obyvatel zařízení 3, a to v Praze, v Brně a v Liberci.

 

Plánovaná zařízení na energetické využívání odpadů v ČR

Za posledních deset letech bylo uvedeno do provozu v České republice pouze jedno nové zařízení na energetické využívání odpadů, a to Termizo v Liberci v roce 1999. Od té doby vzniklo několik záměrů, které však většinou vyvolaly silný odpor veřejnosti (různé petice nebo demonstrace). Podkladem pro tyto petice bylo bohužel zbytečné strašení veřejnosti, při kterém se využívá nesprávných údajů nebo jejich schválně zavádějící výklad. Obecně lze předpokládat, že každý region (kraj) bude muset být do budoucnosti vybaven zařízením na energetické využívání odpadů, neboť ani v České republice nebude možné pokračovat ve stávající praxi skládkování odpadů.  

Jednotlivé kraje uvažují, co budou v budoucnosti dělat s komunálními odpady. Následující přehled jejich záměrů je pouze orientační, protože situace se v této oblasti rychle mění:  

 • Hlavní město Praha – funguje zde zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO Malešice. 
 • Středočeský kraj – ve stadiu úvah je záměr Kladna spoluspalovat odpady ve stávajícím energetickém zdroji (kapacita 40–50 tis. tun odpadů).
 • Mladá Boleslav - uvažovala o výstavbě spalovny odpadů využívající plazmového zdroje. Od neověřené technologie však bylo upuštěno.  
 • Jihočeský kraj – měl dlouhodobě záměr na výstavbu zařízení pro energetické využívání odpadů v Mydlovarech. Nyní se uvažuje i o kombinaci s mechanicko-biologickou úpravou.  
 • Plzeňský kraj – záměr Plzeňské teplárenské společnosti, a. s., energeticky využívat odpady nebo alternativní palivo z nich. V současné době společnost využívá biomasu.  
 • Karlovarský kraj – uvažuje o spoluspalování alternativního paliva vyrobeného z odpadů v elektrárně Tisová. Jde o palivo vyrobené převážně z průmyslových odpadů, projekt tedy není řešením pro směsný zbytkový komunální odpad. Provádějí se provozní zkoušky.  
 • Ústecký kraj – úvahy o výstavbě samostatného zařízení pro energetické využití odpadů pro oblast Mostu, Chomutova a Litvínova byly zveřejněny kolem roku 2000, od té doby se na projektech nepokračuje.  
 • Liberecký kraj – funguje zde spalovna odpadů s energetickým využitím TERMIZO Liberec.  
 • Pardubický kraj – přípravy projektu výstavby zařízení na energetické využití odpadů zde došly nejdál ze všech záměrů: skončily však v roce 2006 ve stadiu po kladně projednané studii EIA a k územnímu rozhodnutí již nedošlo. Pardubický kraj chtěl vybudovat spalovnu o kapacitě 100 000 tun v areálu elektrárny Opatovice.  
 • Královéhradecký kraj – v roce 2008 byl oživen záměr výstavby zařízení na energetické využívání odpadů, který měl původně Pardubický kraj. Tentokrát vyvíjí aktivitu město Hradec Králové a spalovna by mohla být umístěna ve Chvaleticích (elektrárna a významná regionální skládka).  
 • Kraj Vysočina – nechce stavět spalovnu. Vzhledem k blízkosti Brna by se měly odpady odvážet do spalovny SAKO Brno.
 • Jihomoravský kraj – funguje zde spalovna odpadů s energetickým využitím SAKO Brno a. s.
 • Olomoucký kraj – nechce stavět spalovnu. Vzhledem k blízkosti Brna by se měly odpady odvážet do spalovny SAKO Brno.
 • Zlínský kraj – byly zveřejněny úvahy o zařízení na zpracování odpadů s technologií na bázi plazmy. Záměr zatím nepokračuje.
 • Moravskoslezský kraj – v současnosti je ve stadiu zpracování studie EIA a následně územního rozhodnutí projekt Krajského integrovaného centra, které by vedle  různých zařízení na zpracování a využívání odpadů zahrnulo také spalovnu s energetickým využitím odpadů s kapacitou 200 000 tun za rok. Jde o společný projekt Moravskoslezského kraje a měst a obcí regionu (Ostrava, Havířov, Karviná, Opava, Frýdek Místek), které podepsaly memorandum.  
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT