BUDE U NÁS VÍCE SPALOVEN KOMUNÁLNÍHO ODPADU?

Každá spalovna komunálního odpadu je v podstatě jedinečná. Jejímu vybudování předchází dlouhé období přípravy projektu, který musí brát v úvahu velké množství podmínek:

  • Množství odpadů. 
  • Velikost území, které bude spalovna obsluhovat. 
  • Bude se budovat „na zelené louce“ nebo se spalovna integruje do nějakého stávajícího provozu (elektrárna, teplárna)?
  • Způsob financování projektu (podpora od státu, dotace EU, soukromý kapitál)
  • Postup a délka přípravy výstavby, pořizovací ceny technologií, ceny stavebních prací, náklady na provoz. 
  • Poplatky za nakládání s odpady a jejich vývoj.
  • Ceny energií a jejich vývoj, situace na trhu neobnovitelných zdrojů. 
  • Legislativa a její změny. 
  • Ekonomické podmínky (přechod na EUR, inflace, úrokové míry).

A řada další podmínek, které vůbec nejsou zanedbatelné. Mezi ně patří také názory veřejnosti nebo postoj státu k budování těchto projektů. Výstavba nové spalovny komunálního odpadu je proces, který trvá několik let.

Máme-li splnit v roce 2013 požadavky evropské směrnice na omezení skládkování odpadů, je nutné o těchto zařízeních uvažovat už nyní (pokud už není pozdě).

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT