SIEMENS - TECHNOLOGIE

SBV technologie se vyznačuje následnými procesními kroky:

  • Drcení odpadu.
  • Pyrolýza celkového množství odpadu při 450°C.
  • Třídění zbytkového materiálu z procesu pyrolýzy na hrubou frakci > 5mm (železné a neželezné kovy – k recyklaci, inertní podíly – sklo, keramika- k recyklaci nebo na skládku).
  • Mletí jemné frakce.
  • Spalování pyrolytického plynu spolu s rozemletou jemnou frakcí při 1200 °C-1300° C.
  • Odtah tekuté strusky.
  • Výroba páry ve spalinovém kotli.
  • Čištění spalin.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT