NESDĚLITELNÉ ZKUŠENOSTI

Na vzdor negativním zkušenostem s alternativními technologiemi v zahraničí se na českém trhu objevuji nabídky na zpracování komunálních odpadů (a čistírenských kalů) technologií plazmového zplyňování. Z pochopitelných důvodů jsou tyto nabídky předkládány v takovém optimistickém tónu, který mohl vést k tomu, že některé regiony v České republice zvažují integraci plazmové technologie do budovaného systému odpadového hospodářství.

Situace se v podstatě opakuje – i zde, v České republice, politikové rádi slyší na vize a na sliby. Existují opravdu nesdělitelné zkušenosti….
 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT