ZELENÉ ŠÍLENSTVÍ

Při posuzování vhodnosti každého procesu, speciálně však procesů MBÚ, je zcela zásadní rozlišovat:

  • Politicky motivovaná tendenční stanoviska.
  • Stanoviska zájmových skupin.
  • Sebevědomá stanoviska potencionálních zhotovitelů.
  • Vědecky podložená stanoviska.


Shrnutí problematiky MBÚ z pohledu německých zkušeností:

Výstupem ze zařízení MBÚ jsou dvě hlavní frakce:

  • Jedna nízkovýhřevná, která nesplňuje kriteria pro uložení do zemské kůry (SRN)
  • a druhá vysokovýhřevná pro kterou nelze najít uplatnění…

...VÝROBCI BALÍCÍCH ZAŘÍZENÍ SE RADUJÍ

Podobně jako lze horečnatá snaha o provozní spolehlivost a praktickou upotřebitelnost výše uvedených alternativních technologií nazvat technologickým šílenstvím, lze nazvat snahu o etablování procesu MBÚ šílenstvím zeleným…


 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT