SMĚRNICE O SKLÁDKÁCH ODPADŮ 31/99/ES

Množství odpadu na skládkách se musí minimalizovat - EU stanovuje termíny týkající se redukování množství odpadu určeného ke skládkování. Pro Českou republiku (a ostatní nové členské státy) to znamená:

  • Do roku 2010 musí prokázat, že skládkuje o 25% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.
  • Do roku 2013 musí prokázat, že skládkuje o 50% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.
  • Do roku 2020 musí prokázat, že skládkuje o 65% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.

ČESKÁ REPUBLIKA TYTO ZÁVAZKY ZDALEKA NESPLNÍ, ZA COŽ NÁM HROZÍ SANKCE!

Vyspělé státy Evropy odpad neskládkují, ale využívají je jako zdroj surovin a energie. V řadě států jako Rakousko, Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Dánsko, Francie a další, je skládkování odpadů zakázáno zákonem.Všechny státy, které omezily, či zcela ukončili skládkování, dosáhly toho vedle třídění, díky rozvoji a navýšení kapacit pro energetické využívání odpadů.

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT