ODPADY 2015 a jak dál?

16. září 2015 proběhl v rámci doprovodného programu mezinárodního strojírenského veletrhu MSV2015 seminář Odpady 2015 a jak dál?
 

Program a prezentace ze semináře:

Čas    Přednášející Téma přednášky
10.00 STEO Zahájení
10.10 Zástupce  MPO Přednáška k tématu energetického využívání odpadů
10.35 zástupce MŽP Aktuální postoj k energetickému využívání odpadů v ČR
11.00 Mgr. Michael Hügi BAFU (Spolkový úřad pro ŽP Bern) Současná politika odpadového hospodářství Švýcarské konfederace
11.40 Dr. Ing. Martin Lemann  (AVUT Consulting Curych) Látkové využívání zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů
12.20   OBĚD
13.00 RNDr. Jana Suzová (SAKO Brno a.s.) ZEVO SAKO jako součást imisního prostředí
13.40 Ing. Petr Novák (Termizo, a.s. Liberec) REACH centrum spalovny a trnitá cesta od odpadu k výrobku VII
14.10 Mgr. Pavel Drápela (Plzeňská teplárenská, a.s.) Aktuální stav realizace ZEVO Chotíkov
14.30 Ing. Martin Hájek, PhD (Teplárenské sdružení ČR) Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství
14.50 Mgr. Pavel Drahovzal (místopředseda Svazu měst a obcí ČR) Strategie SMO pro odpadové hospodářství
15.10 Prof. dr. Jiří Hřebíček  (Masarykova univerzita Brno) Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství
15.50   Diskuse a ukončení semináře

 

 

 
 
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT