Aktuality

INFORMAČNÍ LETÁKY

V sekci ke stažení naleznete informační letáky...

Kulatý stůl

Dne 7. dubna 2009 se uskutečnila v hotelu Yasmin v Praze odborná diskuze u kulatého stolu na téma energetické využívání odpadů. Iniciátorem kulatého stolu bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). Za účasti České televize a časopisů Moderní obec a Odpadové fórum diskutovali:

MŽP prohlásilo, že změní POH a povolí spalovny

ČT 24 odvysílala 17.3. televizní šot z Moravskoslezského kraje, který se týkal plánované výstavby zařízení na energetické využívání odpadů v Karviné. Součástí pořadu byl i rozhovor vedoucího odboru životního prostředí MSK Ing. Tomáše Kotyzy se šéfem poradců ministra životního prostředí Danielem Vondroušem.

Tisková konference

Ve středu 4. března proběhla v zasedací místnosti pražského zařízeni ZEVO Malešice tisková konference u příležitosti zahájení projektu "ODPAD JE ENERGIE". Zúčastnilo se 16 novinářů a 1 televizní štáb. Následovala exkurze do provozu.

Projekt „Odpad je energie“

Projekt „ODPAD JE ENERGIE“ je osvětovou akcí zaměřenou na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů. Uskutečňuje se díky finanční podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT.

2050 – budoucnost začíná dnes

„2050: Budoucnost začíná dnes - Doporučení pro budoucí politiku Evropské unie pro klimatické změny“. (Zpravodaj Karl-Heinz Florenz) „Evropský parlament považuje energetické využívání odpadů ze zbytkového odpadu a získávání energie z předtříděného odpadu za potenciální, vysoce efektivní způsob získávání energie, který může být spolehlivě použit k nepřímému snižování emisí skleníkových plynů a může nahrazovat fosilní paliva.

Palivo z odpadů je odpad

RDF (Refuse - derived fuel), palivo z odpadů je ODPAD! Evropský soudní dvůr odsoudil Itálii za změny v národní legislativě porušující Rámcovou směrnici o odpadech. Italská legislativa nesprávně vyjmula „vysoce kvalitní paliva z odpadů“ a kovový šrot používaný v ocelářském průmyslu z přísných pravidel pro nakládání s odpady zakotvených ve směrnici.
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT