Aktuality

Odpady 2010 a jak dál?

Dne 26. 5. 2010 se uskutečnil v kongresovém centru Výstaviště BVV v Brně odborný seminář "ODPADY 2010 JAK DÁL? ". Organizátorem semináře bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). O seminář byl velký zájem a přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout více jak 70 účastníků.

WATENVI 2010

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Odpady 2010 a jak dál?, který bude uspořádán dne 26. května 2010 v rámci doprovodného programu mezinárodního ekologického veletrhu WATENVI 2010 v areálu Výstaviště BVV v Brně.

Postoj české veřejnosti a úřadů k energetickému využívání odpadů se pomalu mění

Doporučujeme se podívat na reportáž o současném dění v energetickém využívání odpadů v ČR, která byla vysílána ve 21 hodin.

Dopis předsedy Asociace krajů ministrovi životního prostředí

Pan předseda Rady Asociace krajů ČR panu ministrovi životního prostředí ČR ve věci připravované výzvy pro předkládání žádostí do OP ŽP na integrované systémy odpadového hospodářství:

Dopis STEO ministrovi průmyslu

Vážený pane ministře, obracím se na Vás s naléhavou žádostí, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) jako věcně příslušné ministerstvo pro energetiku, jejíž nedílnou součástí je výroba energie z odpadů, vyzvalo Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) k výměně názorů a spolupráci při stanovení podmínek pro podporu energetického využívání odpadů z fondů EU z níže uvedených důvodů.

Reportáž na radiožurnálu

Dne 11. 6. 2009 v 16:10 v rámci Odpoledního Radiožurnálu s Hankou Shánělovou byla odvysílána reportáž o energetickém využívání odpadu. Tuto reportáž si můžete poslechnout na http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=115. Reportáž běžela také 12. 6. 2009 v 11:10 v Ranním Radiožurnálu: http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=6

"Odpady 2009 a jak dál?–Odpad je energie"

Dne 27. 5. 2009 se uskutečnil v kongresovém centru Výstaviště BVV v Brně odborný seminář "ODPADY 2009 A JAK DÁL? - ODPAD JE ENERGIE". Organizátorem semináře bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO).

Stanovisko k energetickému využívání výhřevné frakce z MBÚ

Do sekce ke stažení, bylo přidáno stanovisko sdružení STEO k energetickému využívání výhřevné frakce z MBÚ.

Ze spalovny odpadu bude elektrárna

V Zařízení na energetické využití odpadu - ZEVO Malešice se začala stavět kogenerační jednotka, která umožní vyrábět z odpadu elektrickou energii. Zatím se spalováním odpadu získává v Malešicích teplo a teplá voda, které kryjí spotřebu 25 000 domácností ročně.

WATENVI: "Odpady 2009 a jak dál?–Odpad je energie"

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Odpady 2009 a jak dál? - Odpad je energie, který bude uspořádán dne 27. května 2009 v rámci doprovodného programu mezinárodního ekologického veletrhu WATENVI 2009 v areálu Výstaviště BVV v Brně.
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT