Aktuality

Spalovny odpadu 2011

24. března 2011 proběhne v Konferenčním centru TOWER odborná konference věnovaná spalovnám. Podrobný progrm konference a registrační formulář najdete zde.

Česko mohou brzy ochromit hromady odpadků

Česku vážně hrozí, že si brzy nebude vědět rady, jak naložit s komunálním odpadem. Už za šest let, tedy v roce 2017, totiž musíme podle nařízení EU více než polovinu roční produkce domovního odpadu neukládat na skládky, ale čistě spalovat. Mnohamiliardové investice do spaloven však stojí. Odkaz na zajímavý članek na serveru www.novinky.cz.

Jak to vypadá ve spalovně?

Zajímavou animaci, na které se můžete podívat jak funguje spalovna odpadů, zveřejnili iHNed.cz. Podívat se na ní můžete zde.

V Ostravě vznikne centrum k EVO

Moderní výzkumné pracoviště, první svého druhu v České republice, vznikne v průběhu letošního a dvou následujících let v Ostravě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita (VŠB-TU) vybuduje v rámci Institutu environmentálních technologií (IET) výzkumné centrum, které se bude zabývat energetickým využitím odpadů a studiem možného dopadu použitých technologií na prostředí.

Spalovnu odpadu v Chotíkově propagují známé osobnosti na billboardech

Známé plzeňské osobnosti propagují na billboardech ve městě vybudování tolik diskutované spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně.

Obavy z karvinské spalovny jsou zbytečné, emisí ubude

Odpůrci plánované spalovny, která má stát v Karviné, sepisují nejen petici, ale ve 3 hodiny odpoledne se chystají také vyjít do ulic. Má je prý být nejen vidět, ale i slyšet. Všemožně se snaží zastavit stavbu, ve které se má spálit až 200 tisíc tun odpadu ročně.

Spalovna odpadu v Karviné

Aktuální vývoj situace kolem výstavby spalovny v Karviné najdete zde.

Moderní řešení spalovny pomůže energetice i životnímu prostředí v kraji

"Moderní technické řešení spalovny jednoznačně pomůže energetice i životnímu prostředí v kraji", říká profesor Pavel Noskievič, odborný garant projektu Energeticky nezávislý kraj. Moravskoslezský energetický klastr chce projektem "Energeticky nezávislý kraj", který je podporován vedením Moravskoslezského kraje, posílit zájem občanů a institucí o hledání cest dalšího vývoje v oblasti energetiky,

Pražské služby spustily v Malešicích kogenerační jednotku

Pražské služby spustily do provozu unikátní technologii, která umožňuje zpracovávat všechen odpad v Praze.

Odpady 2010 a jak dál?

Dne 26. 5. 2010 se uskutečnil v kongresovém centru Výstaviště BVV v Brně odborný seminář "ODPADY 2010 JAK DÁL? ". Organizátorem semináře bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). O seminář byl velký zájem a přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout více jak 70 účastníků.
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT