Aktuality

Jak to vypadá ve spalovně?

Zajímavou animaci, na které se můžete podívat jak funguje spalovna odpadů, zveřejnili iHNed.cz. Podívat se na ní můžete zde.

V Ostravě vznikne centrum k EVO

Moderní výzkumné pracoviště, první svého druhu v České republice, vznikne v průběhu letošního a dvou následujících let v Ostravě. Vysoká škola báňská - Technická univerzita (VŠB-TU) vybuduje v rámci Institutu environmentálních technologií (IET) výzkumné centrum, které se bude zabývat energetickým využitím odpadů a studiem možného dopadu použitých technologií na prostředí.

Spalovnu odpadu v Chotíkově propagují známé osobnosti na billboardech

Známé plzeňské osobnosti propagují na billboardech ve městě vybudování tolik diskutované spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně.

Obavy z karvinské spalovny jsou zbytečné, emisí ubude

Odpůrci plánované spalovny, která má stát v Karviné, sepisují nejen petici, ale ve 3 hodiny odpoledne se chystají také vyjít do ulic. Má je prý být nejen vidět, ale i slyšet. Všemožně se snaží zastavit stavbu, ve které se má spálit až 200 tisíc tun odpadu ročně.

Spalovna odpadu v Karviné

Aktuální vývoj situace kolem výstavby spalovny v Karviné najdete zde.

Moderní řešení spalovny pomůže energetice i životnímu prostředí v kraji

"Moderní technické řešení spalovny jednoznačně pomůže energetice i životnímu prostředí v kraji", říká profesor Pavel Noskievič, odborný garant projektu Energeticky nezávislý kraj. Moravskoslezský energetický klastr chce projektem "Energeticky nezávislý kraj", který je podporován vedením Moravskoslezského kraje, posílit zájem občanů a institucí o hledání cest dalšího vývoje v oblasti energetiky,

Pražské služby spustily v Malešicích kogenerační jednotku

Pražské služby spustily do provozu unikátní technologii, která umožňuje zpracovávat všechen odpad v Praze.

Odpady 2010 a jak dál?

Dne 26. 5. 2010 se uskutečnil v kongresovém centru Výstaviště BVV v Brně odborný seminář "ODPADY 2010 JAK DÁL? ". Organizátorem semináře bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). O seminář byl velký zájem a přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout více jak 70 účastníků.

WATENVI 2010

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Odpady 2010 a jak dál?, který bude uspořádán dne 26. května 2010 v rámci doprovodného programu mezinárodního ekologického veletrhu WATENVI 2010 v areálu Výstaviště BVV v Brně.

Postoj české veřejnosti a úřadů k energetickému využívání odpadů se pomalu mění

Doporučujeme se podívat na reportáž o současném dění v energetickém využívání odpadů v ČR, která byla vysílána ve 21 hodin.
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT