ČR a Evropa

KOLIK DOMÁCNOSTÍ ZAHŘEJÍ ODPADY?

Podle údajů CEWEP (Konfederace evropských zařízení pro energetické využívání odpadů) za rok 2006 vyrobila zařízení na energetické využívání odpadů v Evropě přes 23 mld. kWh elektrické energie...

ŠVÝCARSKO

Švýcarsko představuje moderní infrastrukturu s integrovaným energetickým využíváním odpadů a disponuje (minimálně v Evropě) nejvyspělejším systémem odpadového hospodářství. Cca 45% komunálních odpadů se využívá látkově a cca 55% komunálních odpadů energeticky.

STATISTIKA ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ODPADU

Zde je ke stažení aktuální statistika zpracovaná Ministerstvem Průmyslu a obchodu.
 
Ministertvo průmyslu a obchoduEFEKTSTEO   

Projekt je realizován z finančních prostředků Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008 – část A – program EFEKT